Privacy beleid

Privacy

Hôtel Nouvelle respecteert de privacy van de bezoekers van haar site. Daarom beheren wij uw gegevens volgens de AVG-wet (ook wel GDPR genoemd). Met deze Privacy Policy willen wij u een duidelijk en transparant overzicht geven van de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zorgen ervoor dat de informatie die u aan ons ter beschikking stelt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze website bezoeken
Het is mogelijk om onze website te bezoeken zonder ons informatie over uzelf te verstrekken. Er zijn situaties waarin wij u om informatie vragen om met u te corresponderen of om een boeking te verwerken. Door persoonlijke gegevens te verstrekken via het contactformulier, het boekingsformulier, het beoordelingsformulier en de nieuwsbrief, geeft u Hôtel Nouvelle toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken.

Persoonlijke gegevens die wij verwerken
Hôtel Nouvelle verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt.
Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en per telefoon
 • Informatie over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankgegevens
 • Gezondheid, zoals diëten en allergieën

Bijzondere persoonsgegevens
Het is mogelijk dat u bij het boeken speciale wensen, zoals dieetwensen of allergieën, kenbaar maakt. Deze gezondheidsgegevens zijn zogenaamde speciale persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om, indien mogelijk, aan uw wensen te kunnen voldoen.
Wij zijn niet van plan om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogden. Het is voor ons onmogelijk om te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u als ouder of voogd het verzamelen van gegevens over kinderen wilt voorkomen, blijf dan actief betrokken bij de online activiteiten van uw kinderen. Als er naar uw mening nog steeds gegevens over uw kinderen worden verzameld, zonder toestemming, neem dan contact op met data@hotelnouvelle.nl.

Automatische besluitvorming
Wij nemen geen beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Elke beslissing wordt genomen door een medewerker van Hôtel Nouvelle.

Bewaartermijnen
Hôtel Nouvelle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de volgende persoonsgegevens hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Personen Soort Persoonsgegevens Grondslag verwerking Verwerking - Doel Bewaartermijn
Medewerkers en Gasten Gezicht / postuur / uiterlijke kenmerken Cameratoezicht
- Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
Camerabeelden worden gemaakt en tijdelijk bewaard. Noodzakelijk ter borging van de veiligheid van natuurlijke personen (gasten en medewerkers). maximaal 4 weken, tenzij een strafbaar feit wordt geconstateerd, dan zolang als noodzakelijk is voor afronding van het strafrechtelijk onderzoek.
Gasten Naam van de gast, beroep of betrekking, woonplaats, dag van aankomst- en vertrek, aard van het overgelegde ID-bewijs. Nachtregister
- Toestemming van de betrokken persoon
- Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
Wettelijke verplichting tot bijhouden nachtregister, artikel 438 Wetboek van Strafrecht. 7 jaar in verband met Toeristenbelasting.
Gasten Dag van aankomst- en vertrek, naam van de gast, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats, Speciale gezondheidsbehoeften (dieet, allergie), financiële gegevens (rekeningnummer of creditcardnummer) Boekingsformulier
- Toestemming van de betrokken persoon
- Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
- Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
Gegevens worden gebruikt om de boeking te registreren en om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en U te informeren over onze diensten. Betaalgegevens verwerken wij om de betaling af te ronden. Medische gegevens, zoals dieetwensen en allergieën worden opgeslagen om aan uw wensen te voldoen bij het serveren van het ontbijt. Gegevens voor het nachtregister 7 jaar in verband met Toeristenbelasting.Betaalgegevens bewaren we 14 dagen.
Gasten Naam van de websitebezoeker, E-mailadres, vrijwillig verstrekte gegevens in contactformulier. Contactformulier
- Toestemming van de betrokken persoon
Om u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en U te informeren over onze diensten. Onbeperkt, tot verzoek van data verwijdering.
Gasten E-mailadres Nieuwsbrief
- Toestemming van de betrokken persoon
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Gasten Naam van de gast, e-mailadres, woonplaats, vrijwillig verstrekte gegevens in contactformulier. Beoordeelingsformulier
- Toestemming van de betrokken persoon
Om u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te verbeteren. Daarnaast gebruiken we de gegevens om uw review op echtheid te controleren (heeft u wel van onze diensten gebruik gemaakt). Onbeperkt, tot verzoek van data verwijdering.
Gasten IP-adressen Websitebezoek
- Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
IP-adressen worden opgeslagen door Hostingprovider. Hiermee kunnen we het verkeer op onze website analyseren. Om te voldoen aan wet- en regelgeving in Nederland en andere EU-rechtsgebieden, zoals wetgeving tegen het witwassen van geld, waaronder de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zolangs als wettelijk nodig is
Leverancier(s) Bedrijfsnaam, Vestigings- of woonadres, Telefoon, E-mailadres, contactgegeevens van aanspreekpunt - Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Administratie, bevestiging, uitlevering. Gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Zakelijke contacten Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mailadres Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via LinkedIn. Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven of gerichte contacten. Gedurende de periode dat men contact heeft.

Met welk doel wij uw gegevens verwerken
Hôtel Nouvelle verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw betaling afhandelen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U kunt telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Dit kan nodig zijn om onze diensten uit te voeren of om u te informeren over wijzigingen in onze diensten.
 • Analyse van uw gedrag op de website om de website te verbeteren en om onze diensten aan te passen aan uw voorkeuren.

Hôtel Nouvelle zal deze informatie nooit aan derden ter beschikking stellen zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve:

 • Aan derden die voor uw verblijf worden ingeschakeld, zoals onze accommodatieverschaffers;
 • Indien Hôtel Nouvelle daartoe wettelijk verplicht is;
 • Indien dit nodig is om de rechten van de dienstgebruikers van Hôtel Nouvelle of de rechten van Hôtel Nouvelle zelf te beschermen.

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Wij hebben verwerkingsovereenkomsten gesloten met de bedrijven waarmee wij uw gegevens delen. Hôtel Nouvelle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Op onze website worden functionele en analytische cookies gebruikt. Voor meer informatie kunt u de pagina bekijken met onze Cookie Beleid.

Hoe gaat Hôtel Nouvelle om met veiligheid en kwaliteit?
Kwaliteit en bescherming van uw persoonlijke gegevens staan voorop. Daarom beschermen wij deze met technische en organisatorische maatregelen. Wij verzamelen uw gegevens om u een optimale service te kunnen bieden en uw boeking zo goed mogelijk te kunnen verwerken. De informatie die u verstrekt op ons contactformulier, boekingsformulier, beoordelingsformulier of uw inschrijving op onze nieuwsbrief wordt opgeslagen in onze database. Als organisatie hebben wij altijd persoonlijke gegevens opgeslagen achter de beveiliging van ten minste een gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast worden gegevens die wij vanwege wettelijke verplichtingen voor langere tijd opslaan op een opslagmedium met encryptie opgeslagen.

Het gebruik van sociale media
Wij gebruiken sociale media om onze accommodaties en diensten te promoten, verbeteren en faciliteren.

Wat doet Hôtel Nouvelle met beoordelingen van gasten?
Na afloop van uw verblijf wordt u uitgenodigd om een beoordeling te geven. Dit kan zijn op de site waar u uw boeking heeft geplaatst of op onze eigen website. Op onze website worden alleen uw naam, plaats en land getoond. Uw gegevens worden alleen gebruikt om te controleren of ze overeenkomen met de ons bekende informatie. Wij gebruiken uw e-mailadres om zo nodig op uw beoordeling te reageren. Door het indienen van een beoordeling gaat u ermee akkoord dat deze kan worden weergegeven op bijvoorbeeld de site waar de beoordeling wordt geplaatst, sites die eraan gelinkt zijn of in onze advertenties. Met uw beoordeling kunt u andere reizigers informeren over de kwaliteit van onze diensten.

Vragen of een verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens of verwijdering van uw persoonsgegevens?
Voor vragen, toegang tot uw persoonsgegevens of een verzoek om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met: data@hotelnouvelle.nl
U kunt zich afmelden voor onze nieuwsbrief via de nieuwsbrief zelf.

Om uw persoonlijke gegevens in te zien of te wijzigen, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs. Het is belangrijk dat uw paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) door u onleesbaar worden gemaakt. Wij proberen uw aanvraag binnen een maand te verwerken.

Als u van mening bent dat uw gegevens onvoldoende beschermd zijn of dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens, neem dan contact op met data@hotelnouvelle.nl.

U kunt ook een melding doen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP):
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

< Download hieronder ons aanvraagformulier voor toegang tot of verwijdering van uw persoonsgegevens >

Nederlands

English

Deutsch

日本人